คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !”

วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หมู่บ้านประมง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 103 ครั้ง
7 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันที่ 5 – 6  ตุลาคม  2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ  สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !”  ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หมู่บ้านประมง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

     รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล  เผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ และการเพาะพันธุ์ของปลาน้ำจืด เรียนรู้วิถีชุมชน รวมถึงการปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆของนักศึกษาในคณะ  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาใช้ความรู้จากในห้องเรียนมาประยุต์ใช้กับพื้นที่จริง ฝึกประสบการณ์ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »