ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”
อ่าน 387 ครั้ง
10 ต.ค. 2562    Surapong Kingkaew

        วันนี้ (10 ตุลาคม 2562)ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,โรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย กว่า 125 คน ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


        การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ชีวิตส่วนตัว ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริหาร ภาวะผู้นำ การจัดการโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและองค์กรต่อไป


       ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม   ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง การบริหารและคุณภาพชีวิต  ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำกับกรเปลี่ยนแปลง  และรศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ บรรยายเรื่อง Value Based Health Care in University Hospital หรือ ความคุ้มค่าของระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »