COLAจับมือWaseda University จัดประชุมวิชาการ CIGAR2021ครั้งแรกในเอเชีย

COLA KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย
อ่าน 319 ครั้ง
13 ต.ค. 2562    Jitludda Santa

COLA-KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA-KKU) พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยด้านการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ อ.ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อ.ณรงค์  เกียรติคุณวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการเชิญจาก Public Service Research Institute (PSRI) แห่ง Waseda University (www.waseda.jp) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมการประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย Prof. Mari Yanagi Kobayashi ผู้อำนวยการ Public Service Research Institute แห่ง Waseda University พร้อมด้วย Prof. Toshifumi Matsumoto จาก Graduate School of Accountancy และ Prof. Osamu Shimizu จาก Graduate School of Public Management เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย สำหรับ Waseda University นั้น ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ชั้นนำของญี่ปุ่นและของโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1882 มีสหสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและมีศิษย์เก่าเป็นบุคคลสำคัญระดับแนวหน้าของโลกจำนวนมาก ครั้งหนึ่ง Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกก็เคยมาบรรยายที่มีสถาบันแห่งนี้ สำหรับความร่วมมือระหว่าง COLA กับ Waseda นั้น มีมาตั้งแต่ปี 2016 ที่ทั้งสองสถาบันได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ the 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership 2016 จัดที่ COLA-KKU และดำเนินร่วมกันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ล่าสุด การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 GPML 2019 จัดขึ้นที่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในการประชุมหารือความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมุ่งทำงานร่วมกันในสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง การร่วมกันแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในด้านการเงินและการบัญชีสาธารณะ (Public Finance & Public Accounting) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความตระหนักในความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีค่านิยมของประชาธิปไตย ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการบริหาร (Governance) ขององค์กร โดยผนวกรูปแบบการจัดการของญี่ปุ่นและไทยให้เหมาะสมสอดคล้อง และที่สำคัญตัวแบบหรือแนวทางดังกล่าว ต้องนำไปสู่ปฏิบัติได้จริงและท้องถิ่นได้ประโยชน์ ประการที่สอง คือการร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ the 18th International Conference on Comparative International Governance Accounting Research ในปี 2021 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในเอเชีย โดย Waseda เป็นเจ้าภาพในการจัด ภายใต้หัวข้อ Public Accountability and Democracy: An Interdisciplinary Dialogue การจัดการประชุมครั้งนี้ COLA-KKU ได้รับเชิญจาก Waseda ให้ร่วมในการจัดการประชุมดังกล่าวด้วย โดยการประชุมจะจัดขึ้นในปลายมิถุนายน 2021

 

ภาพ/ข่าว  ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »