นศ.COLA ผุด 8 โครงการใหม่ สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้สำเร็จเกินคาดหมาย

นักศึกษา COLA KKU ผุด 8 โครงการใหม่ ในรายวิชา Project Feasibility Study and Appraisal สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้สำเร็จเกินความคาดหมาย
อ่าน 219 ครั้ง
22 ต.ค. 2562    Jitludda Santa

          ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอ  Project Feasibility Study and Appraisal  ในรายวิชา “การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ” ของ ดร.ภิญโญ  นิลจันทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดในการออกแบบโครงการดังกล่าว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ การเมืองและกฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ และออกแบบบนพื้นฐานที่เกิดจากการเรียนรู้โครงการจริง (Project based learning) จำนวน 88 โครงการ และออกแบบโครงการด้วยตนเองถึง 8 โครงการ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายของรายวิชา โดยโครงการที่นักศึกษาออกแบบเอง จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการ โฮมสเตย์วิถีโคราช
  2. โครงการ ผักอินทรีย์อีสานเขียว
  3. โครงการ โรงแรมวิถีไทยใจกลางกรุงเทพ
  4. โครงการ Bio leaf พลาสติกสุขภาพ
  5. โครงการ หมู่บ้านจัดสรรผู้สูงอายุ
  6. โครงการ Smart Shop @พัทยา
  7. โครงการ สะพานแก้วคุณหมิง เมืองเลย
  8. โครงการ Smart Parking โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

ภาพ  ดร.ภิญโญ  นิลจันทร์

ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »