คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy

22 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประจำปี 2562 เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อ
อ่าน 86 ครั้ง
22 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์  พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ภายใต้โครงการค่ายวิชาการ One Up October Camp 2019 เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต และสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักเรียน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะจำนวนกว่า 120 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ และนอกจากนั้นคณบดียังได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัดมากกว่าที่จะตัดสินใจเรียนตามเพื่อนหรือตามกระแสของสังคม


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »