KKU News » Newspaper


»  ภาพข่าว: มหกรรมหนังสือ (กรอบบ่าย) มหกรรมหนังสือภาคอีสาน 2562
      20 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: ยกนิ้วให้: นักศึกษา ม.ขอนแก่น แชมป์โหวตหนังโฆษณา 2018 (กรอบบ่าย) นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
      20 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: ยกนิ้วให้: นักศึกษา ม.ขอนแก่น แชมป์โหวตหนังโฆษณา 2018 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
      19 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: มหกรรมหนังสือ มหกรรมหนังสือภาคอีสาน 2562
      18 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  โชว์ผลงาน "สตาร์ตอัพรุ่นใหม่" Startup Thailand League 2019
      17 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      16 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  กรมวิทย์ฯร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดประชุม Genomics Thailand สัญจรภาคอีสาน Genomics Thailand
      16 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  กรมวิทย์ฯร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดประชุม Genomics Thailand สัญจรภาคอีสาน (กรอบบ่าย) Genomics Thailand
      16 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: บริการวิชาการ (กรอบบ่าย) ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      16 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: วันวิทยาศาสตร์มข. สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: โยนกล้า โครงการแปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'มข.'จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดประชุม Genomics Thailand
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  เปิดตัว AI โดรนวัดความหวานไร่อ้อย โครงการที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: แปลงผักพอเพียง (กรอบบ่าย) โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: วันวิทยาศาสตร์มข. (กรอบบ่าย) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'มข.'จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: โยนกล้า (กรอบบ่าย) โครงการแปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  เปิดตัว AI โดรนวัดความหวานไร่อ้อย (กรอบบ่าย) โครงการที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่
      15 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: เปิดงาน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ‘รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่’ จีน อินเดีย เมียนมา กัมพูชา
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ม.ขอนแก่น เปิดตัว AI โดรนวัดความหวานไร่อ้อย โครงการที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  นำนศ.ไหว้หลวงพ่อพระใส โครงการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.ลุยพัฒนาชุมชนยางตลาด ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  เซ็นเซอร์วัดความเยาว์ มข.รับเทรนด์ส่งเสริมสุขภาพ Youth Meter คณะวิทยาศาสตร์
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  นำนศ.ไหว้หลวงพ่อพระใส โครงการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  หัวข้อข่าว: มข.ลุยพัฒนาชุมชนยางตลาด (กรอบบ่าย) ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      14 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ปั้นชุมชนยางตลาด (กรอบบ่าย) ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      13 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: เรารักอาเซียน: การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประชาคมอาเซียน
      13 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: วิจัยใต้หิ้ง: ต้นแบบ 'รองเท้า' แก้ปัญหาเท้าผิดรูป อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์
      12 ส.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
previous123456789...270271next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz