ข่าวหนังสือพิมพ์ » พบไม้พันธุ์ใหม่'เครือศักดิ์สุวรรณ'