ข่าวหนังสือพิมพ์ » 'เครือศักดิ์สุวรรณ'พืชใหม่ของโลก