ข่าวหนังสือพิมพ์ » มข.เตรียมปี1สู่การเรียนรู้ศตวรรษ21เข้าใจ-ใช้เป็นไอซีที-ควบคู่พัฒนาทักษะชีวิต(กรอบบ่าย)