ข่าวหนังสือพิมพ์ » รายงาน: มข.ช่วยชุมชน พัฒนา'ท่องเที่ยวเชิงอาหาร'