ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: นักวิจัยมข.รับรางวัลโครงการดีเด่น TM