ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: สดจากเยาวชน: 'บัญชีอาสา'มข.สัมผัสวิถีชุมชน