ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: กีฬาภูธร: มหาวิทยาลัยพะเยาจัดปั่นการกุศลป้องกันไฟป่า/4 หมื่นคนวิ่งขอนแก่นมาราธอน