ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: เรารักอาเซียน: อีคอมเมิร์ซในเวียดนาม