ข่าวหนังสือพิมพ์ » ซีพีเอฟสร้างโรงเลี้ยงไก่ให้มข.(กรอบบ่าย)