ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: ล้ำโลก: เครื่องวัดคุณภาพอ้อย