ข่าวหนังสือพิมพ์ » ม.ขอนแก่นจับมือพันธมิตร ประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการ