ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: เครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพา