ข่าวหนังสือพิมพ์ » มข.นำนศ.ออกบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบรั้วมหา'ลัย(กรอบบ่าย)