ข่าวหนังสือพิมพ์ » เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์(กรอบบ่าย)