ข่าวหนังสือพิมพ์ » มข. ปลื้ม รัฐ-เอกชน ใช้ถังขยะอัจฉริยะ ขยายผลบริหารจัดการขยะในองค์กร