ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: นักวิจัยเคมีไฟฟ้าจากจุฬาฯคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์