ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: นักวิจัยเคมีไฟฟ้าจุฬาฯ คว้านักวิทย์ดีเด่นปี 61 คณะวิทยาศาสตร์