ข่าวหนังสือพิมพ์ » ภาพข่าว: ช่วยด้วยใจ คณะแพทยศาสตร์