ข่าวหนังสือพิมพ์ » พระเทพฯทรงเปิดอาคารอุทยานวิทย์ฯ (กรอบบ่าย)