ข่าวหนังสือพิมพ์ » เปิด"อุทยานวิทย์ฯ ภาคอีสาน" (กรอบบ่าย)