ข่าวหนังสือพิมพ์ » ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: มีไฟฟ้าใช้ให้เพียงพอ