ข่าวหนังสือพิมพ์ » โชว์นวัตกรรมน้ำนม "เอทู" ดื่มแล้วไม่แพ้ คัดพันธุกรรมแม่โคที่มีโปรตีนเบตาเคซีน คณะเกษตรศาสตร์ (กรอบบ่าย)