ข่าวหนังสือพิมพ์ » จัดพื้นที่เรียนรู้ ให้กับน.ศ.พิการ (กรอบบ่าย)