ข่าวหนังสือพิมพ์ » ลุ้น3สถาบันชิงงบ 'เอสอีเอ'ถ่านหินใต้