ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: 'ขอนแก่น' เดินหน้ามหา'ลัยยุคใหม่สถาบันพลังงานสะอาดถนอมพลังงาน...