ข่าวหนังสือพิมพ์ » 'มข.' สร้างสถานีไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม (กรอบบ่าย)