ข่าวหนังสือพิมพ์ » ภาพข่าว: NATIONzone UPDATE: อ.ส.ค เปิดการจัดประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทานงานเทศกาลโคนม รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา