ข่าวหนังสือพิมพ์ » ภาพข่าว: ลงนาม (กรอบบ่าย) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ