ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: 8หน่วยงานพัฒนาสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ