ข่าวหนังสือพิมพ์ » ม.ขอนแก่นคว้าเทพี น.ส.ชุมแพ คณะศิลปกรรมศาสตร์