ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: SMEs Movement: ม.ขอนแก่น รับ ผปก.ร่วมเครือข่าย SMEs เชื่อมสู่อาเซียน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน