ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: มข.-สสว.นำเอสเอ็มอีบุกตลาดอาเซียน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน