ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ