ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ลดจุดด้อย-เพิ่มจุดเด่น 'ข้าวไร่จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ' วิจัยปรับปรุง พันธุ์ข้าวไร่ คณะเกษตรศาสตร์