ข่าวหนังสือพิมพ์ » "จิ้งหรีด"อาหารแห่งอนาคต! หนุนยกระดับการเลี้ยง-เพิ่มมูลค่าแข่งตลาดโลก จิ้งหรีดอาหารแห่งอนาคต