ข่าวหนังสือพิมพ์ » 'ม.ขอนแก่น-กสทช.'เดินหน้า5จี (กรอบบ่าย)การทดลองตั้งศูนย์ 5G