ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: สดจากเยาวชน: ค่ายเกษตรยุคใหม่ทดลองใช้นวัตกรรม นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์