ข่าวหนังสือพิมพ์ » พระราชทานชื่อ"ราชรัตน์"ไม้หายาก(กรอบบ่าย)