ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: ข้าราษฎร: รางวัลเลิศรัฐ 2560