ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: คนตามข่าว: กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ(กรอบบ่าย)