ข่าวหนังสือพิมพ์ » มข.มุ่งให้น.ศ.ต่อยอด-ผลิตนวัตกรรม สร้างของจริงเชิงพาณิชย์-สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่