ข่าวหนังสือพิมพ์ » มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มก่อสร้าง เมรุลอยพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ(กรอบบ่าย)