ข่าวหนังสือพิมพ์ » ภาพข่าว: อบรม สปป.ลาว (กรอบบ่าย) โครงการบริการวิชาการแก่นักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้าน