KKU News » Newspaper


»  มข.ปลื้มได้อันดับหนึ่งสร้างสังคมไทยยั่งยืน (กรอบบ่าย) อันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
      11 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  วาง11ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตการศึกษา (กรอบบ่าย) แถลงทิศทางนโบาย มข. 2562-2566
      10 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: บำบัดน้ำเสีย คณะสาธารณสุขศาสตร์
      9 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: เรารักอาเซียน: อาเซียนก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว
      9 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (กรอบบ่าย) อันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
      8 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  พัฒนายกระบบปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล'AI' 'ม.ขอนแก่น'ฝ่าวิกฤติ!มหา'ลัย แถลงทิศทางนโบาย มข. 2562-2566
      8 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
      7 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: ข่าวสั้น: มข.ขึ้นอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
      7 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจ 8 สถาบัน ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ มข.
      8 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: รับรางวัล ศิลปินผู้เป็นตำนานอีสาน
      6 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  "ชาญชัย"เผยแนวทางฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา (กรอบบ่าย) แถลงทิศทางนโบาย มข. 2562-2566
      6 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'ชาญชัย พานทองวิริยะกุล' ปักธง มข. ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย (กรอบบ่าย) แถลงทิศทางนโบาย มข. 2562-2566
      6 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.นำนศ.เสนอแผนงาน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สร้าง-พัฒนาภูมิปัญญา โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
      6 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: มข.จัดเวิร์กช็อปศึกษา (กรอบบ่าย) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
      5 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'ชาญชัย พานทองวิริยะกุล' ปักธง มข. ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย แถลงทิศทางนโบาย มข. 2562-2566
      5 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: มข.จัดเวิร์กช็อปศึกษา โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
      5 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.ปรับตัววางกลยุทธ์โดดเข้าสู่วงการAI แถลงทิศทางนโบาย มข. 2562-2566
      5 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'KKU Team' คีย์ความสำเร็จ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
      4 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: ร่วมดูแลสุนัขจรจัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
      4 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: แนะแนวครู (กรอบบ่าย) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      3 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ (กรอบบ่าย) เพิ่มมูลค่าสินค้าโอท็อป
      3 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าโอท็อป
      3 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: เรารักอาเซียน: อัตพิชาน ความสำนึกตน กับปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)
      2 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'ม.ขอนแก่น' ติวเข้มครูแนะแนว (กรอบบ่าย) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี miceteacher
      1 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  สสส.-ม.ขอนแก่นสร้างสุขในมหาวิทยาลัย (กรอบบ่าย) มหกรรมองค์กรสุขภาวะ
      1 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  'ม.ขอนแก่น' ติวเข้มครูแนะแนว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี miceteacher
      1 เม.ย. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: วิ่งรอบโลก ปั่นทั่วไทย (กรอบบ่าย)คณะทันตแพทยศาสตร์
      30 มี.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: กลไกช่วยเอสเอ็มอี-ธุรกิจชุมชน (กรอบบ่าย) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ มข.
      30 มี.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: เส้นทางสีเขียว: เทคโนโลยี (การปลูกพริก) มิตรสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
      30 มี.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: วิ่งรอบโลก ปั่นทั่วไทย คณะทันตแพทยศาสตร์
      30 มี.ค. 2562 | สำนักพิมพ์ :

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz